inspirerende inrichting

De moderne werkplek als motivator

Motiveer je werknemers met een werkomgeving welke hen alle vrijheid biedt om uit te blinken.

De moderne werkplek als motivator

Motiveer je werknemers met een werkomgeving welke hen alle vrijheid biedt om uit te blinken.

De moderne werkplek als motivator

Een toegewijde werknemer is van grote waarde voor een bedrijf, zeker nu de werkloosheid daalt en er bijna wordt gevochten om goede en toegewijde krachten. Maar hoe zorg je nu dat werknemers zich prettig voelen en nét dat beetje extra voor het bedrijf willen doen? Wat veel bedrijven zich niet realiseren is dat de werkomgeving veel invloed heeft op de mate waarin werknemers zich gemotiveerd voelen, en dat de juiste omgevingsfactoren de productiviteit aanzienlijk kunnen verbeteren.

Wanneer je op zoek gaat naar manieren om je medewerkers te motiveren zou je in gedachten eens terug moeten gaan naar je eerste werkdag. In het begin loop je nog over van de energie en nieuwe ideeën.
Je verheugt je op alle nieuwe dingen die je zult leren, alle uitdagingen die je te wachten staan en de nieuwe mensen die je zult leren kennen. Dit is de manier waarop de meeste mensen aan hun nieuwe baan beginnen.

Maar als de tijd verstrijkt en je gewend raakt kan het zijn dat deze initiële dosis aan motivatie niet meer geprikkeld wordt om te groeien en stagneert. Of erger nog: flink afzwakt.
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld doordat je ideeën niet vol enthousiasme ontvangen worden, het management je voor je gevoel tegenwerkt of omdat de sfeer stressvol of gespannen is.
Het aanvankelijke enthousiasme en de drive waarmee je aan je nieuwe functie bent begonnen verdwijnen al snel als sneeuw voor de zon... Waar je aanvankelijk heel blij werd van het hogere salaris dat je nu ontvangt en het mooie pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden lijken deze eigenlijk helemaal niet meer zo belangrijk en wegen ze minder op tegen de nadelen die je nu ondervindt. Niet dat je ze zou willen missen of inruilen, maar ze geven niet meer nét dat beetje extra stimulans.

Jammer maar helaas? Nee hoor: er gloort hoop aan de horizon.

Ga als werkgever voor Autonomie, Competentie en Verwantschap.
Deze drie elementen hebben bewezen invloed op de toewijding van werknemers richting de werkgever.
Dr. Edward Deci ( bekend in de psychologie vanwege zijn theorieën over intrinsieke en extrinsieke motivatie en psychologische basisbehoeften) heeft laten zien dat, wanneer men tegemoet komt aan deze drie psychologische behoeftes, dit onze motivatie aanzienlijk verbeterd.

De Moderne Werkplek Als Motivator Rohde Grahl Sfeer

Wat houdt dit precies in?

De behoefte aan Autonomie hangt samen met het besef dat we altijd een keuze hebben en dat we zelf kiezen wat we doen.
De behoefte aan Competentie heeft te maken met het gevoel dat we bekwaam genoeg zijn om doelen die voor ons gesteld zijn te behalen.
De behoefte aan Verwantschap heeft te maken met de behoefte het gevoel te hebben dat je deel uitmaakt van een groter geheel en je met andere mensen te kunnen verbinden.

Samenvattend kun je zeggen dat we ons bekwaam en nuttig willen voelen en een sterke behoefte hebben aan een goede relatie met de mensen om ons heen.
Het onderzoek bewijst onomstotelijk dat, wanneer deze behoeften worden bevredigd, dit niet alleen de intrinsieke motivatie en het gevoel van welbevinden van werknemers sterk verbeterd, maar ook de creativiteit stimuleert. Het klinkt simpel, maar aan deze behoeften wordt helaas in veel bedrijven niet voldaan. Veelal omdat ze in verouderde patronen blijven hangen.
Vroeger stelde een management zich bijna militaristisch op: ze gaven bevelen en waren verder vooral bezig om de werknemer te controleren.

De werknemer voerde uit wat opgedragen werd: de baas wist het immers altijd beter. Intrinsieke motivatie was er zeker: deze zat hem in de behoefte om afstraffing te ontwijken.
Enig gevoel van welbevinden bij werknemers was ver te zoeken en van keuzemogelijkheden was al helemaal geen sprake. De relatie tussen werkgevers en werknemers was geenszins positief te noemen, laat staan dat er een gevoel heerste dat men als team te werk ging. In een prettige werkomgeving worden prestaties van medewerkers niet meer afgedwongen door overmatige controle van hogerhand.

De Moderne Werkplek Als Motivator Rohde Grahl Sfeer Lang

Gelukkig is dit bijna militaristische systeem door de jaren wel veranderd en versoepelt, maar als je kijkt naar de manier waarop veel bedrijven zich opstellen richting hun werknemers, dan blijkt dat het ingrediënt ‘controle’ nog vaak de basis vormt voor de manier waarop veel managers werken. Vandaar ook dat veel werkgevers erg moeten wennen aan het idee van thuiswerken: Als de werknemer op kantoor aanwezig is hebben ze het gevoel de werkzaamheden te kunnen monitoren en hebben ze dus controle. Denken ze in ieder geval...
Ze vergeten blijkbaar dat de hele online wereld zich zich achter een paar muisklikken bevindt, en je onder werktijd naar hartelust online kunt shoppen, facebooken of met je vrienden kunt chatten zonder dat je baas dit in de gaten heeft.

De technologische vooruitgang heeft het bijna onmogelijk gemaakt voor werkgevers om de werkzaamheden van hun werknemers constant te kunnen monitoren.
Controle kun je vanzelfsprekend nog wel proberen te houden door regels in te voeren: je privé telefoon tijdens kantooruren in een kluis leggen, bepaalde websites blokkeren op het bedrijfsnetwerk of het aantal muisklikken per uur bijhouden. Maar daarbij moet je je wel afvragen: zou dit de werknemers nou echt motiveren beter hun werk te doen, en (uiteindelijk) een positieve invloed hebben op de financiële resultaten van het bedrijf? Ik denk dat je het antwoord wel weet.
Zulke maatregelen zullen nooit een gevoel van verantwoordelijkheid en toewijding creëren bij werknemers, en dit is in de moderne zakelijke wereld juist van essentieel belang. Tegenwoordig is een bedrijf gebaat bij proactieve werknemers die niet bang zijn om nieuwe ideeën te opperen en de verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen aandeel in het bedrijfsproces.
Zoals uit het eerder genoemde onderzoek is gebleken zouden bedrijven zich met name moeten focussen op het creëren van een klimaat dat intrinsieke motivatie onder werknemers stimuleert. En dat kan dus door het tegemoet komen aan de drie behoeftes: Autonomie, competentie en verwantschap. Dat is toch het is het proberen waard!

Laat de werkplek motiveren

Als we eens goed bekijken hoe kantoorruimtes er tegenwoordig uitzien, dan valt het op dat bij de inrichting nog uit werd gegaan van het verouderde systeem: open ruimtes, waar het team taken uitvoert onder het toeziend oog van de manager. Hier komt letterlijk het idee: ‘als ik ze kan zien, dan kan ik ze controleren’ in terug.
Werknemers komen zelden achter hun eigen bureau vandaan, en alternatieve werkplekken waar werknemers bijvoorbeeld makkelijker kunnen samenwerken zijn er vaak nog niet. In tegenstelling tot het mooie Instagram waardige beeld dat weleens gecreëerd wordt, bestaat een inspirerende werkplek niet uit een fleurige ruimte met schommels en glijbanen, maar speelt deze in op de behoefte van de werknemers van autonomie, competentie en verwantschap.
Deze werkplekken kenmerken zich doordat ze functioneel zijn, makkelijk aan te passen zijn aan de persoonlijke voorkeuren en taken van de werknemer en de productiviteit bevorderen. Moderne kantoren ondersteunen de behoeften van medewerkers aan autonomie, verwantschap en competentie.

De Moderne Werkplek Als Motivator Rohde Grahl Sfeer3

Welke kenmerken maken van een “gewone” werkplek een inspirerende werkplek waar werknemers zich als een vis in het water voelen en op de toppen van hun kunnen presteren?
Deze plek voldoet aan de volgende kenmerken:

De werkplek bevordert verwantschap

 • er is ruimte voor casual praatjes met collega’s en gezamenlijke activiteiten, zonder andere collega’s te storen.
 • de werkplek biedt ruimte aan mensen om elkaar te ontmoeten, zowel formeel als informeel
 • de plek faciliteert overleg door medewerkers uit verschillende bedrijfslagen
 • de plek helpt werknemers een intern netwerk op te bouwen


De werkplek bevordert autonomie

 • de werknemers worden niet beperkt tijdens hun werkzaamheden
 • er is de vrijheid om zelf de tijd en plaats om te werken te bepalen
 • de werkplek stelt werknemers in staat om zelf de meest geschikte plek om te werken uit te kiezen


De werkplek bevordert competentie

 • de werkplek maakt het mogelijk nieuwe vaardigheden te implementeren door verschillende werkstijlen te matchen
 • de plek geeft je de mogelijkheid om efficiënt te werken, ongeacht de aard van je taak
 • de werkplek ondersteunt leerprocessen en het uitwisselen van informatie
 • de plek laat je optimaal gebruik maken van jouw kennis en vaardigheden, zowel individueel als in teamverband.


Mensen hebben invloed op hun werkomgeving, maar andersom geldt dit ook. Een goed ontworpen werkplek bevordert een managementstijl die zich richt op het creëren van toewijding en gedeelde verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend hebben sommige werknemers wel constante begeleiding nodig, bijvoorbeeld wanneer ze net in dienst zijn. Maar steeds vaker blijkt: competitieve bedrijven hebben het meeste baat bij toegewijde werknemers, die zich gesteund voelen in plaats van gecontroleerd. Iets om rekening mee te houden bij het inrichten van een nieuwe werkplek. Dan geeft de werknemer de manager al snel het nakijken in plaats van het toekijken.