CO2-Beleid

Bekijk hier het CO2-beleid van Rohde & Grahl.

Rohde & Grahl en Circulaire Economie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons dat we zorgvuldig omgaan met de wereld om ons heen en specifiek met beperkt beschikbare grondstoffen. In de praktijk betekent dit dat we producten ontwikkelen en produceren die lang meegaan en goed te recyclen zijn. We gaan nog een stap verder en werken samen met onze partners en klanten toe naar een circulaire economie.

Van verlenging van de levensduur tot het sluiten van de cirkel

Walter Mineur

Managing Director

Wat verstaan we onder circulaire economie?

Binnen een circulaire economie worden producten gezien als een verzameling van grondstoffen die aan het einde van het gebruik terugkeren naar de fabrikant. Op deze manier blijven componenten en materialen beschikbaar voor toekomstige producten, en worden fabrikanten automatisch gestimuleerd om te kiezen voor betere ontwerp- en materiaalkeuzes. Circulariteit wordt mede mogelijk gemaakt door goede producten, maar wordt pas realiteit door beter handelen, de verantwoording nemen voor de consequenties van ons handelen én is gebaseerd op een nieuw bewustzijn.

Circulaire economie en kantoormeubilair

Meubilair heeft één van de kortste cycli in een gebouw. Hoe korter de cyclus, hoe urgenter het grondstofvraagstuk, hoe belangrijker het business model en hoe effectiever de propositie van circulariteit. De ontwikkelingen binnen dit segment zijn tot nu toe voornamelijk beperkt tot ontwerp- en materiaalkeuzes (Cradle to Cradle, Design for Dissassembly en gebruik van niet-toxische materialen). De uitdaging ligt in het mogelijk maken van méér dan twee levens. Dit doen we door een groeimodel in te richten met onze gebruikers en andere stakeholders. Een uitdaging met kansen omdat professioneel meubilair zich uitstekend leent voor andere modellen dan koop, waardoor nieuwe proposities en ketensamenwerkingen mogelijk worden. Bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud, revitalisatie en meubelmanagement.

Daniel Figueroa

Designer bureaustoelconcept vote

Daniel Figueroa vote bureaustoel ROHDE & GRAHL

Daniel Figueroa

Designer
vote bureaustoelconcept

bureaustoelconcept vote

De bureaustoel vote is modulair opgebouwd en is zo ontworpen dat het vervangen van onderdelen snel en eenvoudig kan plaatsvinden (Design for Disassembly). Demonteren aan het einde van de levensduur is vanzelfsprekend en materialen kunnen voor 100% van elkaar gescheiden worden.
De vote is bijzonder licht van gewicht en dat zorgt voor een minimaal gebruik van materialen.
Dat wordt onderstreept door de 3D weeftechniek die wordt gebruikt voor bekleding van zitting en rugleuning. Door deze techniek is er geen sprake van snijverlies en wordt afval in dit proces tot nul gereduceerd.

De bureaustoel vote is modulair opgebouwd en is zo ontworpen dat het vervangen van onderdelen snel en eenvoudig kan plaatsvinden (Design for Disassembly). Demonteren aan het einde van de levensduur is vanzelfsprekend en materialen kunnen voor 100% van elkaar gescheiden worden.
De vote is bijzonder licht van gewicht en dat zorgt voor een minimaal gebruik van materialen.
Dat wordt onderstreept door de 3D weeftechniek die wordt gebruikt voor bekleding van zitting en rugleuning. Door deze techniek is er geen sprake van snijverlies en wordt afval in dit proces tot nul gereduceerd.

Productkeuze

Bij ROHDE & GRAHL speelt het onderzoeken van ‘de vraag achter de vraag’ bij inrichtingsvraagstukken en meubilairaanvragen een grote rol. Wat is gevraagd, wat heeft de klant nodig en welke andere problemen spelen er? We hebben daarin een transitie gemaakt van; 'je hebt meubilair nodig' naar 'welk meubilair is nodig?' en is er wel meubilair nodig?' Wij hanteren daarom bij de invulling van deze behoeftes voor meubilair de volgende keuzes:

  • Gelijkblijvende behoeftes zo lang mogelijk bedienen met bestaand meubilair door gebruiks-en levensduur verlengende activiteiten en maatregelen;

  • Bij invulling van nieuwe behoeftes gebruik maken van materiaal dat reeds in omloop is (1) bij de betreffende organisatie, of (2) binnen voorraad ROHDE & GRAHL of (3) in de rest van de markt;

  • Indien voorgaande niet voldoende invulling kan geven aan de behoefte: nieuwe producten getoetst op de strengste circulariteitseisen betreft product, proces en financiële waardering;

  • Vrijkomende producten, componenten en materialen optimaal inzetten in volgende cycli.

 

Working well

Onze missie ‘working well’ is gebaseerd op de optimale duurzame, inspirerende en gezonde werkomgeving voor iedereen. In de circulaire context krijgt het nog een andere betekenis: als een bron (‘well’) van fysieke elementen voor een optimale werkplek. Dit komt tot uiting in de door ons gehanteerde loops, weergegeven in de onderstaande figuur.

ROHDE & GRAHL is in the TOP 2 % of suppliers assessed by EcoVadis

Ecovadis

Onafhankelijk platform

 

De gebruikte termen kort toegelicht:
Maintain: preventief onderhoud;
Redistribute: zelfde product, nieuwe gebruiker;
Repair: correctief onderhoud;
Refurbish: opknappen, zelfde product,
nieuw en verbeterd uiterlijk;
Repurpose: ombouwen naar nieuwe functie;
Recycle: herinzet materialen mogelijk maken.

Duurzaamheid in ons productieproces: Ecovadis Platinum Certificaat

Circulaire economie kan niet zonder een duurzame bedrijfsvoering in alle opzichten. Dat beseffen wij terdege en daar handelen we ook naar. Om dat transparant te maken hebben we Ecovadis gevraagd om onze organisatie tegen het licht te houden. Ecovadis is een onafhankelijk en objectief bureau en beoordeelt een groot aantal organisaties uit 155 landen en 198 sectoren aan de hand van criteria zoals beleid, initiatieven en resultaten op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, eerlijke handelspraktijken en de rol in de supply chain. In maart 2016 heeft Ecovadis ons voor het eerst het Gold certificaat uitgereikt, het hoogst haalbare certificeringsniveau. In januari 2020 ontvingen wij het Platinum certificaat. We behoren met onze resultaten tot de beste 1% van alle producenten die door Ecovadis zijn beoordeeld!

Sluiten van de Cirkel

Producten van ROHDE & GRAHL staan borg voor een lange periode van onbezorgd gebruik. Reiniging en onderhoud verlengen de levensduur nog verder. Daarom bieden wij een pakket van diensten aan dat voorziet in reinigen, preventief onderhoud en terugname aan het einde van de levensduur. Dit betekent niet alleen een verdere verlenging van de levensduur, maar ook grip hebben op de totale keten door het volgen van het product. Hierbij wordt toegezien op een optimaal hergebruik van het gehele product, de onderdelen of de gebruikte materialen. Dit hergebruik wordt mede mogelijk gemaakt door de modulaire opbouw van onze producten. Refurbishment wordt hierdoor vereenvoudigd, maar materialen zijn ook eenvoudig van elkaar te scheiden en opnieuw te gebruiken. De succesvolle xenium-net bureaustoel is bijvoorbeeld voor ruim 95% recyclebaar.

Recycling in eigen huis

Een deel van onze productiehallen in Duitsland is ingericht om eigen producten, maar ook ‘vreemd’ meubilair te demonteren, materialen van elkaar te scheiden en vervolgens te laten recyclen op een zo hoog mogelijk niveau. In het Poolse Jaslo gaan we nog een stap verder en recyclen we kunststof onderdelen tot een ruw materiaal dat we zelf weer verwerken in kunststof componenten die we in onze bureau- en vergaderstoelen gebruiken. Hiermee wordt op een praktische manier daadwerkelijk invulling gegeven aan een circulaire economie en sluiten we de cirkel volledig.

Aanmelden nieuwsbrief