Bedrijfsbeleid

De aanhoudende discussie over het klimaat en het milieu is de afgelopen jaren steeds luider geworden. Rohde & Grahl is zich bewust van de emissies en uitstoot die effect hebben op klimaatverandering en heeft haar verantwoordelijkheid genomen ervoor te zorgen dat haar bedrijfsactiviteiten en producten op een duurzame en verantwoorde manier worden uitgevoerd en geproduceerd.

Informatie over CO2-uitstoot in 2018

In 2018 is de CO2-uitstoot berekend volgens de CO2-prestatieladder voor de bedrijfsentiteiten Nowy Styl Group BV, Rohde & Grahl Gmbh en Rohde & Grahl BV. De directe uitstoot van broeikasgassen van Rohde & Grahl in 2018 bedraagt 8.635,4 ton CO2 (scope 1). De indirecte emissie-uitstoot bedraagt 17,677,4 ton CO2 (scope 2). Dit komt neer op een totaal van 26.312,8 ton CO2-uitstoot in scope 1 en 2 voor 2018.

CO2-doelstellingen

Rohde & Grahl heeft als doelstelling de CO2-uitstoot tot 2025 jaarlijks met 2,8 procent terug te brengen. Dit betekent dat Rohde & Grahl in 2025 19,63% minder CO2-uitstoot produceert in vergelijking tot 2018. Deze doelstelling is gerelateerd aan de jaarlijkse omzet van Rohde & Grahl.

De doelstellingen zijn als volgt gespecificeerd voor scope 1 en 2:

- Scope 1: 1,50% vermindering in 2025 ten opzichte van 2018

- Scope 2: 28,48% vermindering in 2025 ten opzichte van 2018

Voorgestelde reductiemaatregelen

- Onderzoek naar de mogelijkheid van duurzame elektriciteit door windmolens of biomassa in Polen

- De aanschaf van energiezuinige machines om het productieproces te optimaliseren

- Een energie-efficiëntie van 2 procent bij verwarming van de Duitse kantoren

- Nederlandse kantoren onderzoeken of zij over kunnen stappen op LED-verlichting

We zijn altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden om de energiekosten te verlagen. Heb je een duurzaam idee? Laat het ons weten!

Contact

Aanmelden nieuwsbrief