Update november 2019

Met gepaste trots kunnen we mededelen dat we, als één van de eersten in onze branche, het CO2-bewust certificaat van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder hebben behaald. Met het behalen van dit certificaat laten wij zien dat we actief werk maken van CO2-reductie en een enorme hoeveelheid energie besparen.

Wij zijn en blijven continu bezig met het verminderen van onze CO2 uitstoot.

In de eerste helft van 2019 hebben de volgende verbeteringen doorgevoerd:

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het geavanceerde video conference systeem


Bedrijfsbeleid

De aanhoudende discussie over het klimaat en het milieu is de afgelopen jaren steeds luider geworden.
Rohde & Grahl is zich bewust van de emissies die effect hebben op klimaatverandering en neemt verantwoordelijkheid
door ervoor te zorgen dat haar bedrijfsactiviteiten en producten op een duurzame en verantwoorde manier worden uitgevoerd en geproduceerd.

Informatie over CO2-uitstoot in 2018

In 2018 is de CO2-uitstoot berekend volgens de CO2-prestatieladder voor de bedrijfsentiteiten Nowy Styl, Rohde & Grahl Gmbh en Rohde & Grahl BV. De directe uitstoot van broeikasgassen van Rohde & Grahl in 2018 bedraagt 8.635,4 ton CO2 (scope 1). De indirecte emissie bedraagt 17,677,4 ton CO2 (scope 2). Dit komt neer op een totaal van 26.312,8 ton CO2-uitstoot in scope 1 en 2 voor 2018. de verdeling hiervan wordt weergegeven in onderstaande diagrammen.

 

Diagram scope 1

Scope 1 emissies, of directe, zijn emissies die worden uitgestoten door installaties die in eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de organisatie, zoals emissies door eigen gasgebruik (in bijv. gas boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark.

 

Diagram scope 2

Scope 2 of indirecte emissies, zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte en koeling en stoom in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, doch die door de organisatie worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de emissies die vrijkomen bij het opwekken van elektriciteit in centrales.

CO2-doelstellingen

Rohde & Grahl heeft als doelstelling de CO2-uitstoot tot 2025 jaarlijks met 2,8 procent terug te brengen. Dit betekent dat Rohde & Grahl in 2025 20% minder CO2-uitstoot produceert in vergelijking met 2018. Deze doelstelling is gerelateerd aan de jaarlijkse omzet.

De doelstellingen zijn als volgt gespecificeerd voor scope 1 en 2:
- Scope 1: 1,5% vermindering in 2025 ten opzichte van 2018
- Scope 2: 28,5% vermindering in 2025 ten opzichte van 2018

Reductiemaatregelen

- Toepassing van duurzame elektriciteit door windmolens of biomassa bij productiefaciliteiten in Polen
- De aanschaf van energiezuinige machines om het productieproces in zowel Duitsland als Polen te optimaliseren
- Hogere energie-efficiëntie bij verwarming van de Duitse kantoren
- Overstap naar aantoonbare groene stroom binnen kantoren en magazijn in Nederland
- Uitbreiding van het aantal elektrische auto's binnen het wagenpark in Nederland
- Reductie van het aantal zakelijke vluchten door optimaal gebruik van videoconferencing

We zijn altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden om energie te besparen en CO2 uitstoot te verminderen. Heb je een duurzaam idee? Laat het ons weten!

Contact

Aanmelden nieuwsbrief