inspirerende inrichting

Duurzaamheid en circulariteit

We maken actief werk van CO2-reductie, gaan zorgvuldig om met de wereld om ons heen, en werken samen met onze partners en klanten toe naar een circulaire economie.

Duurzaamheid en circulariteit

We maken actief werk van CO2-reductie, gaan zorgvuldig om met de wereld om ons heen, en werken samen met onze partners en klanten toe naar een circulaire economie.

Hoog in het vaandel

Rohde & grahl heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Middels het behalen van niveau drie van de Co2 prestatieladder laten wij zien dat we actief werk maken van CO2-reductie en een enorme hoeveelheid energie besparen. 
Wij zijn en blijven continu bezig met het verminderen van onze CO2 uitstoot en gaan zorgvuldig om met de wereld om ons heen, en specifiek met beperkt beschikbare grondstoffen. In de praktijk betekent dit dat we producten ontwikkelen en produceren die lang meegaan en goed te recyclen zijn.
We gaan echter nog een stap verder en werken samen met onze partners en klanten toe naar een circulaire economie. Klik op onderstaande button om meer te lezen over onze behaalde resultaten, doelen & ambities.

CO2 Header

Wat verstaan we onder Circulaire Economie?

Binnen een circulaire economie worden producten gezien als een verzameling van grondstoffen die aan het einde van het gebruik terugkeren naar de fabrikant. Op deze manier blijven componenten en materialen beschikbaar voor toekomstige producten, en worden fabrikanten automatisch gestimuleerd om te kiezen voor betere ontwerp- en materiaalkeuzes.
Circulariteit wordt mede mogelijk gemaakt door goede producten, maar wordt pas realiteit door beter handelen, de verantwoording nemen voor de consequenties van ons handelen én is gebaseerd op een nieuw bewustzijn.

Onze missie ‘working well’ is gebaseerd op de optimale duurzame, inspirerende en gezonde werkomgeving voor iedereen.
In de circulaire context krijgt het nog een andere betekenis: als een bron (‘well’) van fysieke elementen voor een optimale werkplek.
De verschillende mogelijkheden worden zichtbaar in de door ons gehanteerde loops van circulariteit, weergegeven in het hiernaast weergegeven figuur.

De gebruikte termen kort toegelicht:

  • Maintain: preventief onderhoud
  • Redistribute: zelfde product, nieuwe gebruiker;
  • Repair: correctief onderhoud;
  • Refurbish: opknappen, zelfde product, nieuw en verbeterd uiterlijk;
  • Repurpose: ombouwen naar nieuwe functie;
  • Recycle: herinzet materialen mogelijk maken.
Circulair Lijnen

Reinigen en onderhoud

Producten van Rohde & Grahl staan borg voor een lange periode van onbezorgd gebruik. Reiniging en onderhoud verlengen de levensduur nog verder.
Daarom bieden wij een pakket van diensten aan dat voorziet in reinigen, preventief onderhoud en terugname aan het einde van de levensduur.
Dit betekent niet alleen een verdere verlenging van de levensduur, maar ook grip hebben op de totale keten door het volgen van het product. Hierbij wordt toegezien op een optimaal hergebruik van het gehele product, de onderdelen of de gebruikte materialen.

Rohde Grahl Duurzaam Herstofferen

Duurzaamheidsrapport

Rohde & Grahl, onderdeel van Nowy Styl, hecht grote waarde aan transparantie en communicatie over onze werkwijze en het naleven van onze verantwoordelijkheden. Zeker wanneer dit te maken heeft met onze duurzaamheidsambitie. Iedere twee jaar worden de resultaten en behaalde doelen van onze strategische werkwijze openbaar gemaakt middels het CSR duurzaamheidsrapport. 

0