inspirerende inrichting

CO2-emissie: doelen & ambities

De voortdurende aandacht voor klimaatverandering en het milieu kreeg de afgelopen jaren veel navolging.

CO2-emissie: doelen & ambities

De voortdurende aandacht voor klimaatverandering en het milieu kreeg de afgelopen jaren veel navolging.

Bedrijfsbeleid

De voortdurende aandacht voor klimaatverandering en het milieu kreeg de afgelopen jaren veel navolging. Rohde & Grahl is zich bewust van de emissies die hebben bijgedragen aan deze klimaatverandering en heeft de verantwoordelijkheid genomen om ervoor te zorgen dat haar bedrijfsactiviteiten en producten op een duurzame en verantwoorde manier worden geproduceerd en geleverd.

CO2-emissie in 2019

In 2019 is de CO2 emissie berekend volgens de CO2-Prestatieladder voor de bedrijfsonderdelen: Nowy Styl Sp. z o.o, Rohde & Grahl GmbH en Rohde & Grahl BV. De directe BKG-uitstoot van Rohde & Grahl in 2019 bedraagt 11.726 ton CO2 (scope 1) en de indirecte BKG-uitstoot is 16.301 ton CO2 (scope 2). Dit komt neer op een totaal van 28.027 ton CO2-uitstoot in scope 1 en 2 voor 2019.

  • Scope 1: alle emissies door gas (voor bijvoorbeeld gas boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en brandstof (voor het eigen wagenpark en materieel).
  • Scope 2: alle emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, emissies door zakelijke vliegkilometers en emissies door zakelijk gereden kilometers met privé-auto’s.

CO2-emissie: 2020 en verder

Rohde & Grahl heeft het doel om jaarlijks 2,1% uitstoot te reduceren tot 2025. Rohde & Grahl stoot in 2025 15% minder CO2 uit in vergelijking met 2018*

Dit is verder gespecificeerd in de volgende doelen voor scope 1 en 2:

  • Scope 1: 1,3% reductie in 2025 in vergelijking met 2018
  • Scope 2: 27% reductie in 2025 in vergelijking met 2018
Communicatiebericht 2019 (Jul 2020) NL HB 11 Circeldiagram 02

Voortgang

In 2019 was de CO2-uitstoot 29% lager in vergelijking met de uitstoot in 2018. De belangrijkste reden hiervoor was het feit dat het totale energieverbruik afneemt. Ook de omzet was hoger, hetgeen leidde tot een betere verhouding tussen de CO2 en de omzet.

Voorgestelde reductie maatregelen

Toepassing van duurzame elektriciteit door windturbines of biomassa bij productiefaciliteiten in Polen.
Koop energiezuinige machines om de productie te optimaliseren.
Energie-efficiëntie van 2% bij verwarming in de Duitse kantoren.
Gebruik digitale conferentiesystemen om het aantal vluchten te minimaliseren.
Nederlandse kantoren onderzoeken de overstap naar LED verlichting in de kantoren.
Nederlandse kantoren kiezen voor volledig elektrische voertuigen, het doel is
om in 2025 vier voertuigen te hebben.

Tabelontwerp02

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verminderen. Heb je ideeën, laat het ons weten en stuur een e-mail naar Hans Bloemendaal, onze Manager Sustainability: bloemendaal@rohde-grahl.nl.

Meer informatie over de CO2 prestatieladder vind je op de website van SKAO.

 

Certificaat CO2 Prestatieladder