normen

De producten die wij in onze collectie hebben voldoen aan de hieronder beschreven Europese normen. Daarnaast hebben we veel producten die voldoen aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) of deze zelfs overtreffen. In onze inrichtingsvoorstellen houden we terdege rekening met de Nederlandse norm waarin de benodigde oppervlakte voor kantoren wordt beschreven.

Werkgroep en normcommissie

ROHDE & GRAHL speelt een belangrijke rol als het gaat om normering in Nederland. Wij leveren met Hans Bloemendaal de voorzitter van de werkgroep revisie NPR 1813 (verwachting is dat deze in de zomer van 2016 uitkomt) én de voorzitter van de normcommissie kantoor- en schoolmeubilair. Zowel de werkgroep als de normcommissie worden door ons ook financieel ondersteund.

Ergonomische normen
Ergonomie normen bureaus

Bureaus

De eisen voor de afmetingen van een bureau zijn vastgelegd in de Europese norm EN 527-1:2011.
De eisen voor veiligheid (stabiliteit, sterkte en duurzaamheid) zijn vastgelegd in de Europese norm
EN 527-2:2002 en de eisen voor veiligheid voor bureaus worden gemeten volgens de
beproevingsmethoden EN 527-3.
De Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 1813 'Ergonomie - Richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing bij de inrichting van administratie ruimten en kantoren' geeft aanwijzingen om op een verantwoorde wijze administratieve ruimten en kantoren in te richten. Naast een toelichting op bovengenoemde Europese normen vermeldt de NPR, specifiek voor de Nederlandse situatie, aanvullende gewenste maatvoering.
NPR 1813 is bedoeld om aan te geven welke aspecten belangrijk zijn voor kantooromgevingen en is geen bindend voorschrift. De laatste versie van NPR 1813 dateert uit 2009. In 2011 is een correctieblad uitgebracht met wijzigingen aangaande de maatvoering voor kantoorwerktafels; NPR 1813:2009+C1:2011.

Specificaties


tafelhoogte
Zittend werk: in-/verstelbaar van 65 - 85 cm.
Zit-sta werk: verstelbaar van 65 - 125 cm (NPR 1813: 65 - 130 cm).

Afmetingen tafelblad
Minimale diepte 80 cm, breedte 120 cm, voorkeur rechte aanzitzijde van minimaal 65 cm. Bij verstelbare bladen naast elkaar minimaal 25 mm tussenruimte aanhouden om beknelling van vingers of kabels te voorkomen.

Dikte tafelblad en frame
Aan voorzijde blad maximaal 55 mm (NPR 1813: 50 mm).
Op 50 cm van voorzijde blad maximaal 80 mm.

Vrije beenruimte
Tot 60 cm tafeldiepte: volledig vrij.
Vanaf 60 cm tafeldiepte , minimaal 12 cm vrije hoogte.

Reflectie van werkbladen
Werkbladen welke spiegelen of qua decor/kleur een groot contrast zijn met apparatuur of omgevingskleuren kunnen visuele hinder veroorzaken. De diffuse reflectiefactor ligt bij voorkeur tussen de 0.3 en 0.6 (NEN 3087). Dit is een advies, geen eis vanuit normering.

Specificaties Ergonomische Normen
Ergonomische normen - bureaus

Bureaustoelen

In NPR 1813 wordt een toelichting gegeven op de Europese normen voor kantoorstoelen, de NEN-EN 1335-serie. In deel 1 van deze serie staan de eisen voor afmetingen van kantoorstoelen. Een stoel gefabriceerd volgens de eisen van deze norm is voor slechts 50% van de Nederlandse beroepsbevolking geschikt. In NPR 1813 wordt daarom de term 'Nederlandse werkstoel' gelanceerd.
De Nederlandse werkstoel heeft een maatvoering die het mogelijk maakt dat 95% van de Nederlandse beroepsbevolking optimaal gebruik kan maken van de kantoorstoel. In NPR 1813 staat in een tabel vermeld wat de aanbevolen maten zijn voor de Nederlandse werkstoel ten opzichte van de maatvoering zoals vermeld in de Europese norm NEN-EN 1335-1.

Ergonomie normen kantoorruimte

Kantoorruimte

Omdat mensen ongeveer een derde van de tijd op het werk doorbrengen heeft de overheid hier regels voor in het leven geroepen. Er zijn criteria voor het geluid, (dag) licht, temperatuur en ventilatie. Een van de belangrijke zaken voor de inrichting van het kantoor is de ruimte die nodig is voor een werkplek.

Met onderstaand staatje kun je de benodigde ruimte voor een werkplek uitrekenen.
Dit is op basis van NEN 1824 uitgave 2010.
4 m² : basiswerkplek per medewerker (stoel en circulatie)
1 m² : werkvlak met flatscreen.
1 m² : lees- en schrijfvlak.
1 m² : vrijstaande kast.
1 m² : deur in ruimte.
0,5 m² : vrijstaande ladenblok (niet onder bureau)
1,5 m² : overlegruimte per persoon (=< 6 personen).
2 m² : vergaderruimte per persoon (> 6 personen).
2 m² : ruimte voor uitleg van tekeningen.

stel nu je vraag
Aanmelden nieuwsbrief