Preventie

Preventie is gericht op het voorkomen van (fysieke) klachten en daarmee het voorkomen van hoge kosten en persoonlijke problemen. De kosten voor het oplossen van deze problemen overstijgen ruimschoots de kosten voor preventie. Als een medewerker zich ziek meldt geldt dat de kosten voor de ziekmelding ruim twee keer het salaris van desbetreffende medewerker bedragen. Deze factor bestaat onder andere uit: een salarisdeel voor vervanging, productieverlies, kosten human resources, ARBO dienstverlening, enz.

Optimale werkplek

De preventie bestaat allereerst uit het aanbieden van een goede werkplek die aansluit bij de activiteiten die daar worden verricht.
Beweging is daarbij van het grootste belang en wordt aangeboden door dynamische bureaustoelen en werkplekken waar zowel zittend als staand gewerkt kan worden.
Ergonomische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een eenvoudig verstelbare monitorarm, maken de werkplek compleet.

Ergonomie Preventie
Instructies ergonomische preventie

Instructie

Een perfecte werkplek is echter niet voldoende. Instructie is een wezenlijk onderdeel van preventiemaatregelen en de persoonlijke gebruikersinstructie is nog steeds het belangrijkste hulpmiddel.
Tijdens een persoonlijke gebruikersinstructie komen ook eventuele individuele eisen aan de werkplek naar boven. Deze kunnen worden omgezet in (vaak kleine) productaanpassingen waardoor de individuele medewerker optimaal zijn of haar werk kan doen.

Werkplekonderzoek

Soms heeft een medewerker eerder klachten gehad en hebben de problemen tot verzuim geleid. Dan kan een individueel werkplekonderzoek inzicht verstrekken in de relatie tussen de werkzaamheden en het klachtenpatroon. Herhaald verzuim kan dan worden voorkomen.

Rol van ROHDE & GRAHL

ROHDE & GRAHL levert alle diensten in het kader van preventie. Van advies tot instructie en van werkplekonderzoek tot productaanpassing. Ons brede en diepe assortiment biedt bovendien alle mogelijkheden om de werkplek vorm te geven. Niet alleen het verstelbare bureau en de bureaustoel, maar ook een grote diversiteit aan ergonomische hulpmiddelen om de werkplek te optimaliseren. In ons ergonomisch adviescentrum in Amersfoort worden al deze oplossingen getoond en heb je de mogelijkheid om met één van onze ergonomisch adviseurs te sparren over de specifieke situatie van jouw organisatie of werkplek.

Rol ROHDE & GRAHL in Ergonomische Preventie
Aanmelden nieuwsbrief