symptomen en klachten

Veel ergonomische klachten binnen de kantoor- of studieomgeving vallen binnen KANS (Klachten aan de Arm, Nek of Schouder).
KANS is een verzameling van klachten aan het bewegingsapparaat in arm/nek of schouder waaraan geen acuut trauma of systematische ziekte aan ten grondslag ligt. Voorheen werd dit gezondheidsprobleem vaak aangeduid als ‘repetitive strain injury’, RSI. Sinds 2004 is deze term als resultaat van een multidisciplinaire werkconferentie in Nederland vervangen door CANS (Complaints of the Arm, Neck and/or Shoulder), in het Nederlands KANS.
Van belang bij KANS is dat de klachten niet voortkomen uit een acuut trauma of een systematische ziekte. Vaak gaat een periode van overbelasting aan de klachten vooraf en zijn de klachten zo ernstig dat zij het normale functioneren in meer of mindere mate aantasten. De klachten kunnen zijn pijn, stijfheid, tintelingen, onhandigheid, vermoeidheid, coördinatieverlies, krachtverlies en huidverkleuringen in de bovenste extremiteiten.

Ergonomische symptomen en klachten
Symptomen en klachten - KANS

Wat gebeurt er in het lichaam bij KANS?

Hoogfrequent bewegen van de arm, zeker met krachtuitoefening, verhoogt het risico op KANS aanzienlijk. Bij computerwerk lijkt het risico met name verhoogd bij langdurig en het onder tijdsdruk uitvoeren van beeldschermwerk. Het gaat bij KANS om verschillende mechanismen, die onafhankelijk van elkaar maar soms ook tegelijkertijd een rol kunnen spelen. De bijbehorende symptomen wijzen op stoornissen van spieren, spierpezen, perifere zenuwen en de circulatie. Door een cascade van veranderingen in deze lichaamsonderdelen zouden de klachten ontstaan. Het gaat hier waarschijnlijk om diverse factoren: Een relatief te hoge (of te lage) belasting van spieren waardoor doorbloeding afneemt (aanvoer van voedingsstoffen en afvoer van afvalstoffen kan niet of onvoldoende plaatsvinden), afklemmen van zenuwen door spierspanning of verkeerde houding van de gewrichten. Daarnaast zijn in het ontstaan, en zeker in het onderhouden van klachten, persoonsgebonden factoren van belang, bijvoorbeeld perfectionisme.

KANS Test

Je kunt een eenvoudige 'KANS test' doen die je een indicatie geeft van het mogelijke risico dat je loopt om klachten aan de arm, nek en/of schouder te krijgen. De test bestaat uit het antwoorden van enkele vragen over onder andere je werkplek, hoeveel uren je beeldschermwerk verricht, enzovoort. Vraag ons gerust om de vragenlijst.

stel nu je vraag
Aanmelden nieuwsbrief