Alles over inspiratie

Alles over inspiratie

Medewerkers motiveren

Je medewerkers motiveren? Geef ze het vertrouwen

Een werknemer met hart voor de zaak, is van onschatbare waarde voor een bedrijf. Zeker met het oog op de afnemende werkloosheid en de toenemende - vaak verhitte - strijd om specialisten aan een bedrijf te binden. Je staat er niet direct bij stil, maar de werkomgeving is een extreem effectieve factor bij het faciliteren en optimaliseren van het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden en helpt je medewerkers te motiveren elke dag goed te presteren.
Een prettige werkomgeving zorgt voor blijvende motivatie op kantoor en kan jouw bedrijf nog aantrekkelijker maken voor nieuw talent.

Alsof elke werkdag je eerste is

Bij de zoektocht naar manieren om medewerkers te motiveren, moeten we eigenlijk zelf even terugdenken aan onze eerste dag bij een nieuwe baan. In het begin lopen we over van enthousiasme en nieuwe ideeën. We denken aan de nieuwe dingen die we gaan leren en de kennis die we opdoen, de uitdagingen waar we mee te maken krijgen en de mensen die we ontmoeten.
De eerste werkdag geeft ook een dubbel gevoel; een mix van spanning en nieuwsgierigheid.
Met het verstrijken van tijd krijgen we de draai te pakken in onze nieuwe functie. Het brandende verlangen om het voortouw te nemen blijft of neemt af. Dit hangt grotendeels af van de omgeving waarin we onszelf dagelijks bevinden.

Werknemers motiveren: zorg dat zij gehoord worden

Als blijkt dat onze ideeën niet op prijs worden gesteld, omdat leidinggevenden de voorkeur geven aan een systeem waarin micromanagement leidend is, ontstaat een gespannen sfeer. Bovendien verliezen we het oorspronkelijke animo en enthousiasme om actief mee te denken en bij te dragen. Medewerkers motiveren betekent immers vooral dat zij gehoord worden.
Het perspectief van aantrekkelijke contractvoorwaarden en een hoger salaris, dat eerder nog veruit de belangrijkste factor leek, speelt niet langer een grote rol. Niet dat we hier nee tegen zouden zeggen, natuurlijk. Het geeft slechts aan dat deze wensen minder belangrijk worden als drijfveer.
We willen een rol van betekenis spelen.

Werknemers motiveren: zorg dat zij gehoord worden

Vrijheid, kennis en blijvende relaties opbouwen

De impact van autonoom werken, het opbouwen van relaties en het ontwikkelen van competenties op onze inzet en motivatie, wordt bevestigd door verschillende onderzoeken die draaien om de vraag wat ons nu echt motiveert om te werken.
Vrijheid hangt samen met de kennis die we hebben; we willen de ruimte hebben om zelf keuzes te maken en actie te ondernemen.
De behoefte aan verbondenheid komt voort uit de wens om deel van een groter geheel te zijn en een goede band op te bouwen met collega’s.
De drang naar competentie hangt samen met het vertrouwen dat we in onszelf en een team hebben om de gestelde doelen te bereiken.
We willen ons simpelweg sterk en efficiënt voelen, kwaliteit leveren en in staat zijn blijvende relaties met anderen op te bouwen. Voldoet een werkgever aan deze behoeften om medewerkers te motiveren? Dan zitten werknemers niet alleen lekker in hun vel, ook zijn zij creatiever dan ooit.

Vrijheid, kennis en blijvende relaties opbouwen

De baas weet het altijd beter, toch? Nee!

Jammer, maar helaas. Op veel werkplekken wordt nog altijd niet voldaan aan de drie belangrijke voorwaarden voor werkgeluk en medewerkers motiveren.
Veel bedrijven werken volgens oude patronen; werkwijzen die vaak nog het best te vergelijken zijn met de rolverdeling binnen het leger. ‘De baas weet het altijd beter’; de enige taak die medewerkers krijgen is het uitvoeren van orders.
Omdat we in zo’n ‘commandosysteem’ vooral de baas willen plezieren en zelf niet in de ‘vuurlinie’ stappen, hebben we geen invloed op ons eigen werk. Ook efficiënt werken is er niet bij. En de onderlinge verhouding tussen werknemers en leidinggevenden? Als deze al bestaat, laten we het er dan maar op houden dat deze niet positief is.

Je moet medewerkers motiveren...

Je moet medewerkers motiveren, niet controleren

Inmiddels is het systeem van ‘gecontroleerd werken’ op veel plekken sterk verminderd of zelfs verdwenen.
Toch blijft controle een belangrijk onderdeel van het takenpakket van managers.
Precies om die reden zijn veel managers sceptisch als het om flexwerken of werken op locatie gaat. Het kunnen zien van een werknemer op kantoor, geeft hen een vals gevoel van controle.
Vaak snappen zij nog altijd niet dat je niet alleen stopt met werken als je opstaat uit je stoel. We zijn slechts een paar klikken verwijderd van een virtuele wereld; een wereld waarin we online kunnen shoppen, chatten met vrienden, het volgen van sociale media - en dat allemaal in de baas z’n tijd.

De oude manier van leidinggeven is overbodig

Technologie heeft de oude manier van leidinggeven op alle fronten overbodig gemaakt.
Ja, we kunnen het overzicht vergroten door bepaalde regels in te voeren: telefoons tijdens werktijd in een kluisje stoppen, bepaalde websites blokkeren op het bedrijfsnetwerk of het aantal muisklikken per uur bijhouden. Maar daarbij moeten we onszelf de vraag stellen: dragen deze regels echt bij aan medewerkers motiveren en levert dit uiteindelijk meer op?
Wat wel zeker is, is dat deze acties geen stimulans zijn voor het creëren van betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen een bedrijf. En laten dat nu net de twee belangrijkste voorwaarden zijn voor het vergroten van effectief werken en werknemers motiveren een stapje harder te lopen.

Een inspirerend ontwerp stimuleert werkmotivatie

Hedendaagse bedrijven hebben behoefte aan proactieve werknemers. Mensen die niet bang zijn nieuwe oplossingen aan te dragen en de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren hiervan op zich te nemen.
Kijkend naar het interieurontwerp van het kantoor - één van de belangrijkste elementen van een werkomgeving - moeten we concluderen dat ontwerpen vaak gebaseerd zijn op de achterhaalde, oude stijl van management en medewerkers niet motiveren het voortouw te nemen.
Grote, open ruimtes schreeuwen als het ware de ooit zo populaire manier van denken: ‘Werken doe je achter een bureau’ en ‘Als ik mijn werknemers zie, kan ik ze controleren’. Andere ruimtes waarin werknemers kunnen samenwerken of flexibel hun werkzaamheden kunnen uitvoeren zijn vaak tot een minimum beperkt.

Een werkplek die is afgestemd op de gebruiker

Een werkplek die is afgestemd op de gebruiker

In tegenstelling tot wat over het algemeen - onterecht - wordt aangenomen, bestaan de beste hedendaagse kantoorinrichtingen niet uit ruimtes met schommels en glijbanen.
Wel voldoen deze omgevingen aan de behoeften van werknemers; de wens om ‘vrij’ te kunnen werken, het stimuleren van zelfontwikkeling en de mogelijkheid om blijvende relaties op te bouwen met collega’s.
De werkruimtes zijn functioneel, doeltreffend en aangepast aan de individuele manier van werken van de gebruiker. Je begrijpt: dit zijn geen ruimtes waarin vaste bureaus in lange rijen, dicht op elkaar staan opgesteld.
Maar hoe ziet de hedendaagse werkplek er dan wel uit? Een aantal kenmerken in een ontwerp om medewerkers te motiveren is:

* Een werkplek die onderlinge relaties versterkt:

- biedt ruimte voor informele gesprekken en gezamenlijke acties, zonder anderen te storen;
- stelt mensen in staat elkaar te ontmoeten, zowel formeel als informeel;
- faciliteert en genereert ontmoetingen met mensen van andere afdelingen binnen een bedrijf;
- ondersteunt medewerkers bij het opbouwen van een intern netwerk.

* Een werkplek die werknemers de ruimte geeft:

- beperkt werknemers niet;
- geeft werknemers de vrijheid om de plaats en het tijdstip van werken te kiezen;
- stelt werknemers in staat zelf de meest efficiënte werkplek te bepalen.

* Een werkplek die competenties vergroot:

- maakt de uitvoering van taken makkelijker door werkstijlen elkaar aan te laten vullen;
- stelt werknemers in staat efficiënt te werken, wat de aard van de taak ook is;
- ondersteunt leerprocessen en het uitwisselen van informatie;
- geeft werknemers de ruimte eigen kennis en vaardigheden volop te benutten;
- biedt plek aan individueel en in teamverband werken.

Een werkplek die competenties vergroot

Betrokken werknemers zijn goud waard

Niet alleen beïnvloeden mensen de ruimte waarin zij werken, andersom heeft een werkruimte ook invloed op de gebruiker. Een goed ontworpen werkomgeving heeft een positief effect op de manier van managen door een gevoel van betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid te creëren. Want, zoals we allemaal weten: een betrokken werknemer is goud waard voor een bedrijf.
Geef medewerkers dus de ruimte en ontwerp het kantoor dat hen alle mogelijkheden biedt om te groeien. Want medewerkers motiveren levert je dagelijks niet alleen energie, maar vooral resultaat en een goede bedrijfscultuur op.

Aanmelden nieuwsbrief