symposium vip succes rohde grahl header 1

Succesvol symposium V.I.P.

18-10-2018

Dinsdag 9 oktober schaarde een groot deel van de Nederlandse kantoormeubelbranche zich achter de principes van de circulaire economie. Daarnaast werd tijdens het circulair symposium, uitgesproken dat de branche de overheid ondersteunt in haar streven naar een circulair Nederland in 2050.

symposium vip succes rohde grahl slider 1
symposium vip succes rohde grahl slider 1

Meer dan 100 professionals in de kantoormeubelbranche waaronder ROHDE & GRAHL hadden zich verzameld in Zuidpark in Amsterdam
De dag bestond uit lezingen van een aantal gerenommeerde key-note speakers voordat de ondertekening van het circulair beleid als sluitstuk plaatsvond.
Sabine Rau-Oberhuber van bureau TurnToo opende de dag met haar visie op duurzaamheid en circulariteit.
Aan de hand van tal van voorbeelden schetste zij de noodzakelijkheid van een circulaire toekomst en maakte de aanwezigen deelgenoot van haar visie op een afvalloze wereld.
Michel Schuurman van MVO Nederland haakte daar op in door voor ondernemingen de praktische mogelijkheden te schetsen. Circulair beleid vraagt volgens hem om andere verdienmodellen en een andere manier van organiseren.
Tenslotte lichtte Sanne Westra van het Directoraat Generaal Milieu Internationaal toe hoe de overheid het circulair beleid vormgeeft en welk pad zij daarbij de komende jaren zal volgen.

Ondertekening Circulair Beleid stap voorwaarts
Na een drietal workshops voor de aanwezigen (circulair ontwerpen, circulair ondernemen en circulair meten) , was het woord weer aan Peter Veer die namens alle leden van de V.I.P. het circulair beleidsdocument van de vereniging presenteerde. “Al onze leden ondertekenen dit beleidsdocument van de V.I.P. en scharen zich op die manier achter de uitgangspunten die dit document formuleert. Ik heb vandaag gemerkt dat er nog veel vraagtekens zijn over de te volgen koers richting een circulaire economie, maar ook dat er veel eensgezindheid is in de overtuiging dat we op een andere manier met onze grondstoffen, en zeker ook met de producten die we daar van maken, moeten omgaan. Deze ondertekening is een eerste stap die de kantoormeubelbranche zet in het veranderen van haar manier van werken. Deze belangrijke eerste stap zal zeker door nieuwe ontwikkelingen gevolgd worden, waarbij de V.I.P. als aanjager en verbindende factor haar rol als brancheorganisatie wil én zal oppakken.”

Aanmelden nieuwsbrief