uitslag bni prijs 2017 rohde grahl header

Uitslag BNI-Prijs: geen winnaars, wel 4 eervolle vermeldingen

05-10-2017

De jury van de bni-prijs kwam dit jaar op donderdagavond 28 september met een ongewone uitslag.
Ze wees zowel bij de Bachelor- als bij de Masterprijs geen winnaar aan, maar ze kende vier eervolle vermeldingen toe. Tijdens de presentaties op woensdag 20 september hebben de oud-studenten van alle geaccrediteerde interieuropleidingen in Nederland de juryleden verrast, geconfronteerd en ontroerd. Dat er geen winnaars zijn aangewezen is dan ook niet te wijten aan de kwaliteit van de nominaties, want daarover is de jury enthousiast.

uitslag bni prijs 2017 rohde grahl prijsuitreiking2
uitslag bni prijs 2017 rohde grahl prijsuitreiking2
uitslag bni prijs 2017 rohde grahl prijsuitreiking1
uitslag bni prijs 2017 rohde grahl publiek

Ontwerphouding versus vakbekwaamheid
Tijdens de beoordeling raakte de jury echter het spoor bijster toen ze de Bachelor- en Masterprojecten toetste aan de vooraf gestelde criteria. In haar ogen voldoen de genomineerde afstudeerprojecten daar niet of slechts deels aan. Ze vroeg zich dan ook af of de gestelde criteria voor de bni-prijs wel kloppend zijn.
De opleidingen kiezen genomineerden en kiezen overduidelijk voor een conceptuele insteek waarbij de ontwerphouding prevaleert boven de vakbekwaamheid, waar juist de criteria over gaan.
En doordat vakbekwaamheid in de nominaties niet of nauwelijks aan bod komt, dringt zich de vraag op hoe de link is vanaf de academie naar de beroepspraktijk. Tijdens de uitreiking adviseerde juryvoorzitter Hans Maréchal (bni interieurarchitect M+R) namens de jury met klem dat hierover een dialoog plaatsvindt tussen de beroepsorganisatie en de interieuropleidingen.

Vier onderscheidende projecten
Dat de juryleden tot deze conclusie zijn gekomen, neemt niet weg dat ze graag hun waardering uitspreken over vier geselecteerde projecten. Vier projecten vielen positief op tussen de ingezonden nominaties. Ze onderscheiden zich in originaliteit en innovatie en rekken daarmee de grenzen van het vakgebied op.
Omdat op deze projecten de beoordelingscriteria niet van toepassing zijn – wat een voorwaarde is om te winnen - heeft de jury besloten ze een eervolle vermelding toe te kennen. Eén genomineerde heeft diens eervolle vermelding niet geaccepteerd.

Eervolle vermeldingen Bachelorprijs
Voor de Bachelorprijs ontvingen Frédérique Albert-Bordenave (Gerrit Rietveld Academie) en Allegra Santis (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten) een eervolle vermelding.
Albert presenteerde de prikkelende installatie ‘Anywhere, Anytime but now’. De jury was gefascineerd door de ruimtelijke ervaring van een indrukwekkend schaduwspel veroorzaakt door een bewegende projectie van een ruimte in een ruimte.
Santis zette de jury op het verkeerde been door een overtuigende presentatie van in de V.S. populistische thema’s als wapenbezit, betaalde gezondheidszorg en de jacht op dieren. Haar grafisch sterke posters en boeiende maquettes droegen bij aan de geloofwaardigheid van haar verhaal.

Eervolle vermelding Masterprijs
Voor de Masterprijs ging Eva Hoonhout (Sandberg Instituut) naar huis met een eervolle vermelding.
Hoonhouts afstudeeronderzoek ‘Authenticiteit van de ruimte’ naar het imago van interieurobjecten versus hun functionaliteit vindt de jury relevant. Het is een maatschappelijke ontwikkeling die op verschillende schaalniveaus terugkomt. Daarbij getuigt haar installatie van een oorspronkelijke en kritische blik.

uitslag bni prijs 2017 rohde grahl jury

Juryleden bni-prijs 2017
Dit jaar werd de jury geleid door voorzitter Hans Maréchal - (bni interieurarchitect M+R). In zijn oordeel werd hij ondersteund door de overige juryleden: Kristof van den Heuvel (interieurarchitect en voorzitter AiNB),
Frans Pijpers (bni bestuurslid en interieurarchitect Inter/Alter), Merel Pit (architectuurjournalist, redacteur en storyteller, Architectuurverhalen) en Remke Seyben (winnaar bni prijs 2016 bachelor).

bni-prijs 2017 powered by
Het evenement van de bni prijs 2017 is tot stand gekomen dankzij bijdragen van Abet Laminati, Baars & Bloemhoff, Interface, Intersteel, Kaldewei, ROHDE & GRAHL, SieMatic, Tierrafino.
Alle bni partners hebben bijgedragen aan de prijs: Abet, Alape, Baars & Bloemhoff, Busch-Jaeger, Caparol,
Co van der Horst, Desso, DLW Flooring, Dornbracht, Geberit, Interface, Intersteel, Jab, Kaldewei, Leolux,
ROHDE & GRAHL, Prints van Oranje, Sentimo, SieMatic, Sphinx, Thonet, Tierrafino, Vervoort.

Aanmelden nieuwsbrief