Privacybeleid

Privacybeleid

Rohde & Grahl, onderdeel van de Nowy Styl Group, biedt totaaloplossingen die bijdragen aan een gezond werkklimaat.

Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor Rohde & Grahl het uitgangspunt bij al haar activiteiten. Rohde & Grahl zal jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. In deze Privacyverklaring wordt een beschrijving gegeven van de gegevensverwerking door Rohde & Grahl en jouw rechten in verband daarmee.

Omvang/doel verwerking persoonsgegevens

Rohde & Grahl zal de door jou verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, opstellen van de overeenkomsten/offertes, het aanbieden en verbeteren van onze producten en diensten, opname in onze contract- en relatiebeheersystemen, het onderhouden en uitbreiden van onze zakelijke relatie met jou (bijvoorbeeld door middel van direct marketing), naleving van geldende regelgeving en het verrichten van marktonderzoek.

Verzameling van persoonsgegevens

Rohde & Grahl biedt totaaloplossingen die bijdragen aan een gezond werkklimaat.

Jouw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als je (of jouw onderneming c.q. het bedrijf waar je werkzaam bent) een van onze producten bij Rohde & Grahl (voor je) aanvraagt. Incidenteel kan Rohde & Grahl ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

Rohde & Grahl kan jouw persoonsgegevens binnen haar groep verstrekken, maar ook aan derden, waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verkoop en verlening van onze producten en diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden.

Rohde & Grahl zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van deze Privacyverklaring. Voor zover deze derden jouw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten

Je hebt er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van jouw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heb je het recht Rohde & Grahl te verzoeken de persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. Je kunt schriftelijk contact opnemen met Rohde & Grahl per e-mail.
Verder heb je het recht kosteloos bezwaar te maken, indien je geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, die wij je van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kun je een e-mail sturen aan het onderdeel van Rohde & Grahl waarmee je zaken doet of gebruik maken van het adres dat je vindt in onze mailingen.

Internationale doorgifte

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan locaties buiten de Europese Economische Ruimte. Indien een dergelijke doorgifte van jouw gegevens plaatsvindt naar een land buiten de Europese Economische Ruimte zal Rohde & Grahl zich ervan vergewissen dat een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd, dat de nodige maatregelen en relevante controleprocedures worden gehanteerd om de vertrouwelijkheid en beveiliging van jouw gegevens te beschermen, en dat deze doorgifte in overeenstemming is met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Cookies voor managementinformatie

Op haar website verzamelt Rohde & Grahl informatie met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een website automatisch op jouw computer worden geplaatst. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse internetpagina’s en om deze website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als jij je cookies wilt uitschakelen, kun je in jouw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden. Meer informatie over het verzamelen van gegevens via onze website, vindt je

Wijziging van de Privacyverklaring

Rohde & Grahl kan deze Privacyverklaring wijzigen en bijwerken. Wij adviseren je de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

Contact

Indien je vragen hebt over de privacy van jouw persoonsgegevens kun je voor nadere contactgegevens klikken op de knop “contact”.

 

Rohde & Grahl - juni 2020

+31 (0)33 453 50 90 working well info@rohde-grahl.nl