universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 2
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 3
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 1
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 4
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 5
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 6
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 7
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 8
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 9
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 10
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 11
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 12
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 13

Universiteit Twente TechMed Centre

Na een grootschalige renovatie, heeft de verouderde Technohal van de Universiteit Twente een grootscheepse transformatie ondergaan.

universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 2
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 3
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 1
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 4
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 5
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 6
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 7
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 8
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 9
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 10
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 11
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 12
universiteit twente techmed rohde grahl sfeer 13
Je ziet heel erg goed terug hoe de samenwerking is geweest met de architecten om te zorgen dat het gebouw en interieur een geheel vormen

Jos Bogaarts

Interieur Architect Team T

Transformatie TechMed Centre Universiteit Twente: van verouderde technohal naar parel van de campus met duurzaam interieur.

De verouderde Technohal van de Universiteit Twente heeft de afgelopen jaren een grootscheepse transformatie ondergaan. De architectonische en culturele waarde van het gebouw waren, samen met de functionele en technische mogelijkheden, aanleiding om de Technohal een nieuwe bestemming te geven en te transformeren tot modern TechMed Centre, waarin duurzaamheid en circulariteit centraal staan.

In 2015 werd gestart met de grootschalige renovatie van het gebouw. De vraag vanuit de Universiteit was duidelijk: creëer een duurzaam en generiek gebouw dat voor verschillende doelgroepen geschikt is.
Er moet zoveel mogelijk materiaal hergebruikt worden en de kenmerkende elementen van het gebouw, zoals de staalconstructies, moeten behouden blijven.

Ook in de inrichting moesten duurzaamheid en circulariteit naar voren komen.
Het was vanaf het begin van het project een gegeven dat de faculteit zoveel mogelijk haar eigen meubilair mee wilde nemen. Rohde & Grahl benaderde het niet als losstaand project, maar als de start van een nieuwe manier van werken die in de loop der jaren verder ontwikkeld kan worden. Het plan van aanpak kijkt dan ook verder dan enkel de herinrichting: het toekomstige onderhoud en uiteindelijke recyclen van het meubilair zijn hier ook in meegenomen.

Working Well

De missie van Rohde & Grahl is ‘working well’, origineel gestoeld op de optimale duurzame, inspirerende en gezonde werkomgeving voor iedereen. In de context van dit project krijgt het nog een andere betekenis: als een bron (‘well’) van fysieke elementen voor een optimale werkplek.

Universiteit Twente Techmed Centre Rohde Grahl Realisatie 3

Uitgangspunt van Rohde & Grahl was het meubilair niet an sich te hergebruiken, maar zoveel mogelijk te refurbishen en waar nodig aan te vullen met nieuw meubilair dat past in het totale ontwerp. Begonnen werd met een 2-daagse inventarisatie van al het aanwezige meubilair, dat verspreid stond over meerdere locaties, zodat er een goed beeld ontstond van het beschikbare materiaal.

In samenwerking met interieur architect Jos Bogaarts van Team T (bestaande uit: Defesche Van den Putte architectuur en stedenbouw, Bo.2 Rotterdam, Buro Bogaarts en Aronsohn) is vervolgens een plan opgesteld hoe het geïnventariseerde meubilair weer ingepast kon worden in het totale ontwerp. De belangrijkste uitdaging hierbij: hoe krijg je oud meubilair, van verschillende types in dezelfde look & feel?

Uitdagingen

Gaandeweg het project kwam men voor de nodigde uitdagingen te staan. Jos Bogaarts: “Wanneer je circulair aan de slag gaat met meubels kom je toch tegen dat het makkelijker gezegd is dan gedaan.
Hoe werk je een bestaand frame weer af nadat het in stukken gezaagd is zodat het toch weer mooi 1 geheel is? Hoe zorg je dat een verzaagd tafelblad weer netjes op een frame terecht komt en dat de randen goed afgewerkt zijn?” 

Universiteit Twente Techmed Centre Rohde Grahl Realisatie 2

Dit laatste bleek met name lastig te zijn: het recyclen van de tafels was niet mogelijk vanwege de volkernbladen. Daarom is besloten om het materiaal te behouden en te voorzien van een nieuwe look en feel door het aanbrengen van een nieuwe toplaag.

Léon Hindriks (Projectmanager Rohde & Grahl) geeft aan: “Doordat er verschillende partijen bij het project betrokken waren lag de grootste uitdaging erin om dit allemaal op elkaar af te stemmen, zodat alle leveringen en montages op de juiste manier en binnen het juiste tijdsbestek werden uitgevoerd.
De inventarisatie van de meubels was bijvoorbeeld al geruime tijd voor de start van het project gedaan. In de loop van het project bleek echter dat het totaal aantal beschikbare stoelen dat in aanmerking kwam voor herstoffering in de tussentijd was veranderd. Gelukkig konden we rekenen op de flexibiliteit van de onze partners, waardoor alles uiteindelijk zonder vertraging kon worden opgeleverd.”

Universiteit Twente Techmed Centre Rohde Grahl Realisatie 9

Het werken met deze partners had nog een bijkomend voordeel, aldus Hans Bloemendaal (Sustainability Manager Rohde & Grahl): “Het opknappen en aanpassen van meubilair is gedaan met lokale partners en omdat de activiteiten zich uitstekend lenen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben we ook kans gezien om hier “social return” toe te passen.”

In de praktijk

Onlangs is het nieuwe gebouw officieel geopend en in gebruik genomen. Er wordt door de verschillende partijen positief naar het project en het eindresultaat gekeken. Door de mix van nieuw en bestaand meubilair is een mooie omgeving gecreëerd waar iedereen zich thuis voelt. 

Interieur architect Jos Bogaarts: “Je ziet heel erg goed terug hoe de samenwerking is geweest met de architecten om te zorgen dat het gebouw en interieur een geheel vormen. We zijn hier erg tevreden over. Het is fijn dat we in Rohde & Grahl een partij hebben gevonden die begrijpt wat we bedoelen.”

+31 (0)33 453 50 90 working well info@rohde-grahl.nl